Bàn Làm Việc của Franz Liszt 200 năm Trước

Hôm nay chợt khám phá ra mình rất giống một người sống cách đây hơn 200 năm 😇😊 Nhà soạn nhạc người Hungarian Franz Liszt.

Bàn làm việc nhà soạn nhạc được thiết kế với bàn phím piano dưới ngăn kéo rất tiện lợi mà từ đó nhân loại đã được thưởng thức nhiều tác phẩm dành cho dàn nhạc, và đặc biệt là các tác phẩm dành cho đàn Piano, tiêu biểu như Liebestraum No.3 in Ab (Nocturne), La Campanella, Hungarian Rapsody No.2 (Vũ Khúc Hung-ga-ri) …

Người như vậy không phải là hiếm. Tôi có quen một người đồng lao là mục sư. Ông ấy yêu thánh nhạc đến nỗi đi đâu trong nhà cũng để đủ loại đàn! ông dẫn tôi ra tiệm tạp hoá của ông, nơi đó cũng có một cây keyboard ở quầy thu ngân 😍🥰 ông ấy đã viết trên 300 ca khúc dâng lên Chúa.

Một nguời bạn khác, anh ấy có con gái mở nhà hàng nên ra phụ con gái kinh doanh. Anh dẫn tôi ra phía sau bếp của nhà hàng, anh để một cây đàn ở đó để khi nghỉ ngơi có thể đàn…

Thật tuyệt vời phải không quí bằng hữu tôi. Tạ ơn Chúa ban cho nhân loại món quà quí nhất trước tiên là sự cứu rỗi, kế đến có lẽ là âm nhạc để ngợi khen Ngài! Hãy thờ phượng Chúa. Hãy cống hiến và tiếp tục viết thêm nhiều ca khúc cho Ngài (Thi Thiên 100 & 150)

MSDD 🎹🎹🎹🎹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.