Ca ngợi Chúa lúc tuyệt vọng nhất

Thi Thiên 63:1–8
Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống. Môi con sẽ ca ngợi Ngài. — Thi Thiên 63:3
Dù là người yêu mến Chúa nhưng cuộc sống của bà Mary thực sự rất gian khổ. Hai con trai và hai cháu trai đã qua đời trước bà, cả hai đều là nạn nhân của vụ xả súng. Riêng bà Mary lại bị đột quỵ khiến bà liệt nửa người. Tuy nhiên mỗi khi có thể, bà luôn cố gắng đến nhà thờ để thờ phượng Chúa, nơi đây bà không bị xem là kỳ dị khi ngợi khen Chúa với giọng nói đứt quãng: “Linh hồn tôi yêu kính Chúa; chúc tụng danh Ngài!”


Rất lâu trước khi bà Mary bày tỏ sự ca ngợi Chúa, Đa-vít đã viết Thi Thiên 63. Lời đề tựa ghi rằng Đa-vít viết Thi Thiên này “khi ông đang ở hoang mạc Giu-đa”. Mặc dù ở trong hoàn cảnh không mong muốn, thậm chí là vô vọng, nhưng ông không tuyệt vọng vì trông cậy nơi Chúa. “Lạy Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời của con, con hết lòng tìm cầu Chúa như trong vùng đất khô cằn, nứt nẻ, chẳng có nước. Linh hồn con khát khao Chúa…” (c.1).
Có lẽ bạn cũng từng ở trong hoàn cảnh khó khăn, không có định hướng rõ ràng hay nguồn lực đầy đủ. Những hoàn cảnh bất tiện có thể làm chúng ta bối rối, nhưng chúng ta không thất vọng vì nương cậy nơi Đấng yêu thương chúng ta (c.3), thỏa đáp mọi nhu cầu (c.5) và giúp đỡ chúng ta (c.7) tay phải Ngài nâng đỡ chúng ta (c.8). Bởi vì tình yêu của Chúa tốt hơn mạng sống, giống như bà Mary và tác giả Đa-vít, chúng ta có thể thỏa lòng và môi chúng ta ca ngợi và chúc tụng Ngài (c.3-5).
Bạn có thái độ thế nào khi bản thân ở trong giai đoạn “khô cằn” của cuộc sống? Thi Thiên 63 có thể giúp bạn chuẩn bị mình tốt hơn cho giai đoạn này ra sao?
Lạy Chúa Jêsus, con rất biết ơn Ngài vì con có thể ca ngợi Ngài trong những lúc khó khăn, tuyệt vọng của cuộc đời, vì tình yêu của Ngài tốt hơn mạng sống!
(Arthur Jackson)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.