GOOD MORNING, GOD! NẾM TRẢI! (thơ)

Mỗi buổi sáng
Ngài đợi chờ trước khi con thức giấc
Muốn chuyện trò
Muốn nghe con thỏ thẻ tiếng yêu Cha.
Ngợi khen Cha


Tình yêu Chúa quá thiết tha
Mỗi khi đến bên Ngài
Tâm hồn con luôn nếm trải
Ngài xoa đầu
Khiến tâm linh con bình an thư thái
Sự tốt lành Ngài
Theo đuổi cuộc đời con
Sự nhân từ Cha
Tràn ngập, xóa vết những lối mòn
Của tội lỗi ẩn mình con người cũ.
Thánh Linh Ngài là quyền năng ấp ủ
Trong thiên ân
Tái tạo một hình hài
Trong thế gian
Tỏa sáng mãi tình Ngài
Đời phước hạnh
Con đồng hành cùng Chúa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.