ĐƯỜNG THẬP TỰ

Phan Phước Lành.

Ðường Thập Tự, con đường đầy gian khổ
Chúa Giê-su vui gánh thế vì tôi
Ðến thế gian khổ nhục một kiếp người
Ngài hy sinh mở đường cho nhân thế.

Cao quý bấy con đường Ngài chết thế
Vì tội tôi và tội của mọi người!
Trên thập hình những dòng huyết tuôn rơi
Mỗi giọt huyết gội lòng tôi trong sạch.

Ðường thập tự, con đường bao thử thách
Tôi đang đi từng bước một với Ngài
Những vấp đau cùng những tiếng thở dài
Tập tành khó khăn, nhiều lần vấp ngã.

Tuy vấp ngã nhưng tôi không buồn bã
Quyết một lòng vững tiến bước mà thôi
Thiên Chúa yêu thương nâng bước tôi rồi
Tôi quyết định đi con Ðường Thập Tự.

(03/29/2018)
(Phổ nhạc: David Dong 3/2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.