Lập lại sự thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật (Giảng luận)

Mục sư Giang Đông – HTTL Báp-tít Vườn Nho (Giảng tại HTTL Phục Hưng Arizona, Chúa Nhật 13 Tháng 19 Năm 2019)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.