Bài Hát của Bạn Là Gì?

Phục Truyền 31:15-22Trong ngày đó, Môi-se chép bài ca nầy và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên. — Phục Truyền 31:22
Đa số người Mỹ không biết nhiều về Alexander Hamilton – cho tới năm 2015, khi Lin-Manuel Miranda viết vở nhạc kịch nổi tiếng Hamilton. Ngày nay, các em học sinh đều thuộc lòng câu chuyện của Hamilton. Chúng hát cho nhau nghe trên xe buýt và trong giờ giải lao. Hamilton là nhân vật khai quốc yêu thích của chúng.Chúa hiểu sức mạnh của âm nhạc, và Ngài phán với Môi-se “Vậy, bây giờ, hãy chép bài ca nầy và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên; hãy để trong miệng họ” (Phục Truyền 31:19).

Đức Chúa Trời biết rằng rất lâu sau thời Môi-se, khi Ngài đưa dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa, họ sẽ nổi loạn và thờ các thần khác. Vì vậy, Ngài phán cùng Môi-se, “bài ca nầy sẽ rền lên làm chứng nghịch cùng nó, vì miệng của dòng dõi nó sẽ không quên” (c. 21).Các bài hát thì hầu như khó quên, vì vậy việc chọn lọc những gì chúng ta hát là một điều khôn ngoan. Một số bài hát chỉ để giải trí và điều đó không sao cả, nhưng chúng ta sẽ được lợi từ những bài hát ca ngợi Chúa Giê-xu và khích lệ đức tin chúng ta. Một trong những cách chúng ta “lợi dụng thì giờ” chính là khi chúng ta “lấy ca vịnh, thơ thánh, và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau.” Vì thế, hãy “hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa” (Ê-phê-sô 5:15-19).Các bài hát có thể là một chỉ báo cho hướng đi của tấm lòng chúng ta. Những ca từ có nói lên nhiều điều về Chúa Giê-xu không? Chúng ta có hát chúng hết lòng không? Những gì chúng ta hát sẽ ảnh hưởng đến những gì chúng ta tin cậy, vì vậy hãy lựa chọn cách khôn ngoan và hát mạnh mẽ.Bạn nên tìm kiếm điều gì ở một bài hát thờ phượng? Có bài hát yêu thích nào bạn hay hát không? Tại sao?

Cha ôi, bài ca này chính là lời cầu nguyện của con với Cha. (Hãy hát bài hát yêu thích của bạn.)


Mike Wittmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.