Vì Chúa Hằng Hữu (Thơ – Thanh Hữu)

LẬP PHÁP—HÀNH PHÁP VÀ TƯ PHÁP
Vì Chúa Hằng Hữu là Thẩm Phán của chúng ta, là Đấng Lập Pháp của chúng ta, và là Vua của chúng ta. Ngài sẽ gìn giữ chúng ta và giải cứu chúng ta.( Esai 33:22 bản KT hiện Đại)
 
Để quản trị một quốc gia,
Người ta phân nhiệm ra ba loại quyền:
Lập pháp làm luật ưu tiên,
Hành pháp, tư pháp, biệt riêng thi hành.
 
Khi nhìn vũ trụ xung quanh,
Thiên Chúa bày tỏ định danh của Ngài.
Chúa nhà lập pháp kỳ tài,
Tạo bao định luật thiên đài, trần gian.

Luật sinh, hóa học muôn ngàn,
Định luật vật lý, không gian, thiên hà.
Định luật đạo đức cho ta,
Biết vâng phục Đấng tạo ra muôn loài.
 
Chúa nhà hành pháp quyền oai,
Là vua hoàn vũ không ai sánh bằng.
Uy lực, vinh hiển, quyền năng,
Điều hành vũ trụ vĩnh hằng thời gian.
 
Từ sinh vật nhỏ chóng tan,
Đến bao thiên thể, không gian ngân hà.
Hồn linh, thể chất thăng hoa,
Yêu thương, bảo quản bao la đời đời.
 
Chúa nhà tư pháp người ơi,
Ngài là quan án, muôn đời công minh.
Thưởng phạt thế giới hữu hình,
Và cả thế giới thuộc linh vĩnh hằng.
 
Tình yêu, thánh khiết, quyền năng,
Ngôi Hai làm trọn chức năng công bình.
Chết thay ta ở thập hình,
Phục hồi công nghĩa, hồn linh đời đời.
 
Vui thay ý Chúa tuyệt vời,
Cho ta kết hiệp Con Trời Thần Nhân.
Để ta có thể dự phần,
Vào vương quốc thánh thiên ân rạng ngời.
 
Con xin cảm tạ, Chúa ơi,
Tình Ngài quá lớn muôn đời khắc ghi.
Rồi đây cùng Chúa trị vì,
Ngàn năm hạnh phước quang huy vui mừng.
 
THANH HỮU
Tháng 9 năm 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.