Tay Chúa Không Quá Ngắn (Thơ – Thanh Hữu)

Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Tay của Đức Giê-hô-va quá ngắn sao? Con hãy chờ xem điều Ta phán với con có trở thành sự thật hay không!” (Dân số ký 11: 23 BDY)

Có những lúc, ta cầu xin việc nhỏ,
Mãi trông chờ, nhưng thấy Chúa lặng yên.
Ta đâm ra lo lắng và ưu phiền,
Nghĩ tay Chúa sao bây giờ ngắn quá.

Tay của Chúa, đầy quyền năng phép lạ 1
Tay của Ngài tạo vũ trụ thiên ngân.
Khi giơ cao vượt trên các thiên tầng,
Khi hạ xuống sâu hơn đáy hỏa ngục.

Tay của Chúa, làm tuyết rơi địa cực,
Tay của Ngài làm xích đạo nắng thiêu .
Tay lường đong nước biển có bao nhiêu,
Tay cân núi, tay gang đo trời đất. 2

Tay của Chúa, một nghệ nhân vượt bậc,
Vẽ ráng chiều, mây nổi cuối hoàng hôn.
Tô bình minh nắng sớm sưởi ấm hồn,
Kết hoa thắm, treo trăng thu thơ mộng.

Tay của Chúa, là cánh tay năng động,
Ngăn sóng cồn, rẽ Hồng Hải, Giô-đanh. 3
Tay đưa ra làm sập ngã tường thành, 4
Dẫn dân Chúa vào an vui đất hứa.

Tay của Chúa, vì tình yêu muôn thủa,
Đinh đóng vào máu rỉ buốt đau thương.
Để thứ tha, mở sinh lộ thiên đường
Đem ta đến một trời hoa vinh hiển.

Tay của Chúa, muôn đời luôn bất biến,
Tay đủ dài xuống địa ngục khổ đau.
Kéo ta lên nguồn sung mãn muôn màu,
Cho ta hưởng vương quốc trời vĩnh cửu.

Tay con xin, đặt vào tay thiên hựu,
Để tim lòng cảm nhận một tình yêu.
Để cảm thông, nguồn nhân ái cao siêu,
Để cảm tạ, lệ trào lên khoé mắt. 5

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2019

1. Thi-thiên 89:13
2. Ê-sai 40:12, Ha-ba-cúc 3:6
3. Xuất-Ê-dip-tô ký 14:21-22, Giô-suê 3:13, 15
4. Giô-suê 6: 5
5. Lu-ca 7:38

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.