HỘI THẢO ÂM NHẠC CƠ ĐỐC VIỆT NAM (Lần thứ nhất)

Sẽ được tổ chức ngày 10 và 11 Tháng 12, 2021 tại Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove. 11832 Euclid St., Garden Grove, CA 92840. Hoa Kỳ.


– Giờ Cali: 9:00 AM đến 12:30PM (PST), 2:00 đến 5:30 PM

– Giờ Việt Nam: 0 giờ sáng và 5 giờ sáng 11 và 12/12.


Lưu ý: Chương trình sẽ có Livestream trực tiếp trên Facebook – Vth Phúc Âm và youtube: https://www.youtube.com/c/DavidGiangDong


Chủ Đề: MỌI SUY TÔN THUỘC CHÚA.


1. Sử Dụng Âm Nhạc trong các Mục Vụ của Hội Thánh – Mục Sư Kiều Tuấn Huệ

2. Lập Trình và Thực Hiện một Chương Trình Thờ Phượng Chúa Yêu Thích – Mục Sư Nguyễn Linh Ân

3. Phương Pháp Xướng Âm Cấp Tốc Không Cần Nhạc Lý – MSAN Bùi Quỳnh Giao

4. Nhạc Đệm Ca Ngợi Chúa khi Thiếu Người Đàn – Mục Sư Phạm Thanh Duy

5. Kỹ Thuật “One Man Band” và Tổ Chức Ban Nhạc trong Thờ Phượng – Mục Sư Trương Hoàng Giang Đông

6. Mục Vụ Âm Nhạc cho Thiếu Nhi- Ban Nhạc & Hợp Xướng Thiếu Nhi – Ms. Jenny Park

7. Tổng Kết: Theo Đuổi Sứ Mạng và Hành Trình Giáo Dục Cơ Đốc qua Mục Vụ Âm Nhạc Cơ Đốc Việt Nam – GS Ngô Kim Liên.


MS David Dong

(Quý vị nhớ đăng ký kết bạn với facebook Vth Phúc Âm để xem trực tiếp livetream) https://www.facebook.com/vthphucam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.