Chương Trình Thông Công và Bồi Linh (Arizona)

THÔNG CÔNG VÀ BỒI LINH (ARIZONA)

Giới thiệu và thông báo đến quý Hội thánh tại Arizona và khắp nơi chương trình Thông công & Bồi Linh sắp đến vào tối thứ Năm 28/09/2023 lúc 7 giờ tối tại HTTL Phục Hưng, Tempe., Arizona.Diễn giả là MS Phan Phước Lào. Ông đến trong tư cách cá nhân (không phải OVEC) thăm và bồi linh cho quý con cái Chúa ở Arizona theo lời mời của ông Nguyễn Hùng Sơn (HT Green Filed). Nhân dịp đó, một vài anh em ở HT Phục Hưng, HT Green Field và HT Vườn Nho AZ cùng góp công tổ chức đêm thông công & bồi linh này với lòng mong mỏi con cái Chúa trong vùng cùng với nhau thờ phượng vả nghe lời Chúa.

Chương trình sẽ được thực hiện không dưới một danh nghĩa tổ chức hay hệ phái nào để tất cả quý tôi con Chúa có sự tự nhiên khi đến tham dự. Sau buổi nhóm có tiệc thông công và xin quý vị ở lại để chung dự và kết nối.

Thân gửi đến quý vị thông báo này và mong được gặp lại tất cả. Nguyện ơn Chúa xuống dư dật trên dân sự Ngài. Đính kèm poster thông tin thay cho thư mời.

Trong sự hầu việc Chúa.

Mục sư Giang-Đông
(HTTL Báp tít Vườn Nho Glendale)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.