Tiệc Mừng Giáng Sinh 24-12-2023

Vậy là chỉ còn hơn hai tuần nữa thôi! 🎄🌲🌵 xin hân hoan gửi đến quý bằng hữu và thân hữu thiệp báo tin này 🤗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.