Tìm Chúa Giáng Sinh

TÌM CHÚA GIÁNG SINH
(Thơ Thanh Hữu)
 
Có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem hỏi rằng: “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài. (Ma-thi-ơ 2:1-2)


 
Giáng sinh ta bận rộn nhiều, 
Ta lo tìm kiếm bao điều gần xa. 
Lo mua gói gởi thiệp quà, 
Lo trang trí lại cửa nhà khang trang. 
 
Lo việc ăn uống cao sang, 
Lo đi du lịch, hân hoan tiệc tùng . 
Ta quên đêm vắng lạnh lùng, 
Giê-xu giáng hạ bần cùng chuồng chiên. (1) 
 
Quên nhà thông thái thâm uyên, 
Đi tìm Cứu Chúa tận miền xa xôi. 
Đến khi gặp được Chúa rồi, 
Dâng lên báu vật với lời tạ ơn. (2) 
 
Quên đoàn mục tử cô đơn, 
Cùng nhau tìm đến dưới chân Con Trời.
Mừng vui cảm tạ Ngôi Lời, 
Giáng trần đồng cảm với người lầm than. 
 
Giáng sinh tìm Chúa bình an, (3)  
Giữa cơn bão tố gian nan cuộc đời. 
Giữa khi kinh tế suy đồi, 
Chiến tranh tàn khốc nhiều nơi tan tành. 
 
Giáng sinh tìm sự chữa lành, (4)  
Ở trong Cứu Chúa, trong Danh của Ngài. 
Thân hồn sức mới triển khai, 
Vững vàng tiến bước đường dài trần gian. 
 
Giáng sinh tìm sự ủi an, 
Giữa bao sàng sảy Sa-tan trong đời. (5)  
Quyết chăm xem Chúa mà thôi, 
Bước đi đắc thắng dâng lời ngợi khen. 
 
Giê-su chân Chúa vĩnh hằng, 
Khôn ngoan, giàu có, quyền năng muôn đời. (6)  
Quyền phép, năng lực tuyệt vời,
Cùng nhau chúc tạ dâng lời suy tôn. 
 
THANH HỮU 
Tháng 12 năm 2023 
_________ 
 
1 Lu-ca 2: 7 
2 Ma-thi-ơ 2:11 (https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/39/2:11)   
3 Ê-sai 9:5 (https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/22/9:5)
    

4   

Công-vụ các Sứ-đồ 3:6 (https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/43/3:6)
 

5   

Lu-ca 22:31 (https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/41/22:31)
 

6   

Khải-huyền 5:12 (https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/65/5:12)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.