Hội Đồng Khoáng Đại (VCA) 2023

Lần đầu tiên được tổ chức tại Garden Grove, CA anh chị em ca nhạc sĩ từ Arizona kéo sang ủng hộ cho sự kiện tổ chức hội đồng do Vietnamese Christian Alliance sáng lập bởi MS Hồ Hiếu Hạ (10/2022). Tạ ơn Chúa về mọi điều. Worship team chỉ có khoảng 5 tuần để chuẩn bị tham gia. Đức Chúa Trời đã ban phước thật nhiều cho tất cả. Đặc biệt ngoài 9 anh chị em ca nhạc sĩ từ AZ thì cũng có MS Khoa Phạm (GA) và 4 anh chị em ở CA tham gia ban hát dẫn thờ phượng.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.