Ngày Vui Tốt Nghiệp Tiến Sĩ Mục Vụ 2023

Mục sư David Giang-Đông trong ngày vui tốt nghiệp & nhận văn bằng Tiến sĩ Mục vụ 29/04/2023 tại Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam – Union University of California (UUC).

Cảm ơn tất cả những người thân yêu, bạn hữu, Hội thánh đã cùng đến chung vui và gửi lời yêu thương và chúc mừng.

Cảm ơn quý giáo sư đã hướng dẫn dìu dắt và sự ủng hộ của gia đình và tất cả bạn hữu 🇺🇸

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.