Những Sắc Màu Mùa Xuân (2023)

Mình có một gia đình tuyệt vời đó là Hội Thánh (HTTL Vưởn Nho Arizona, Hoa Kỳ) Tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban mùa xuân hội tụ những sắc màu yêu thương, vui mừng, bình an, những niềm an ủi đầy lạc quan, hy vọng cùng với những ước mơ. Năm nay phước nhiều hơn, thêm hạnh phúc tươi hồng… Jesus chính mùa xuân bất tận (mượn lời ca khúc Xuân Đến Mừng Vui) https://youtu.be/VsvV1PCZ6Yc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.