Sống Thỏa Lòng (Thơ Thanh Hữu)

SỐNG THỎA LÒNG TRONG MỌI CẢNH NGỘ

Tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ. Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật.
Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. (Phi-lip 4:11-12)

Biết cuộc sống, trong trần gian ngắn ngủi,
Như hoa tàn, như gió thổi, chiêm bao.
Sao lòng người vẫn tranh chấp so đo?
Vẫn thù ghét, vẫn ganh tương đố ky?

Biết của cải, chức quyền là tạm bợ,
Khi lìa trần chẳng có thể mang theo.
Vẫn mưu mô, thủ đoạn, vẫn chống chèo,
Để cố giữ chút hư danh cỏ rác?

Phao lô đã có phen đi lầm lạc,
Vào chức quyền, vào thế lực trần gian.
Đến một ngày ông ngã ngựa dọc đàng, 1
Chúa mở mắt, thấy đâu là mục đích.

Mục đích sống không cần làm “chủ tịch”.
Không cần làm “tổng thống” của ai ai,
Không cần làm “hội trưởng” với quyền oai,
Cần xem Chúa rửa chân cho môn đệ. 2

Chúa khuyên dạy khiêm nhường như con trẻ, 3
Sẽ là người lớn nhất nước trời cao.
Ai trung tín trong mục vụ Chúa trao,
Sẽ nhận lãnh mão triều thiên vinh hiển. 4

Đường trần gian, dù có bao biến chuyển,
Hãy thỏa lòng mọi hoàn cảnh Chúa trao.
Lúc thừa dư, khi nghèo thiếu thế nào,
Ngài chăm sóc tiếp trợ ta đầy đủ. 5

Hãy đầu tư cho giá trị vĩnh cữu,
Cứu linh hồn cao quí nhất trần gian.
Đừng tranh nhau những chức vị, giàu sang,
Ngày Chúa đến đều thành ra vô nghĩa.

Thế giới nầy đã sẵn dành cho lửa, 6
Xa nước trời, tách khỏi chốn vinh quang,
Kẻ tín trung được vút cánh thiên đàng. 7
Bên chân Chúa cả ngàn đời tể trị.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2023
________________________________

1 Công vụ 9: 3-5
2 Giăng 13:5
3 Ma-thi-ơ 18:4
4 Khải huyền 2:10
5 Ti-mô-thê 6: 6-8
6 2 Phi-e-rơ 3:7
7 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.