Cha Thiên Thượng Ca Hát

Sô-phô-ni 3:14–20
Và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. — Sô-phô-ni 3:17.
Dandy thích khích lệ mọi người bằng cách hát cho họ nghe. Một ngày nọ, khi chúng tôi đang ăn trưa tại nhà hàng anh ấy yêu thích, Dandy để ý thấy cô phục vụ trải qua một ngày vất vả. Anh hỏi thăm cô vài câu rồi bắt đầu lặng lẽ hát một bài dễ nhớ, với giai điệu vui nhộn để làm cô ấy vui lên. “Quý khách thật tử tế, anh đã làm tôi cảm thấy rất vui. Xin cảm ơn rất nhiều”, cô phục vụ nói với nụ cười rạng rỡ khi ghi lại tên những món ăn mà chúng tôi gọi.


Khi mở sách Sô-phô-ni, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời thích ca hát. Nhà tiên tri đã vẽ lên một bức tranh tuyệt vời mô tả Chúa như một nhạc sĩ yêu thích ca hát vì con cái Ngài và cùng với con cái Ngài. Ông viết rằng Chúa “sẽ vui mừng hoan hỉ vì ngươi, vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng, và vì ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ” (3:17). Chúa hứa sẽ mãi mãi ở cùng những người đã được biến đổi bởi lòng nhân từ của Ngài. Nhưng không dừng lại ở đó! Ngài còn mời gọi và cùng với con dân Ngài “nức lòng mừng rỡ” (c.14).
Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng ngày mà chúng ta sẽ được ở cùng Chúa với tất cả những người đặt lòng tin cậy nơi Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chuộc mình. Thật tuyệt vời biết bao khi được nghe Cha Thiên Thượng ca hát vì chúng ta và cùng với chúng ta, và được kinh nghiệm tình yêu, sự chấp nhận của Ngài.
Bạn sẽ bày tỏ niềm vui về tình yêu Chúa dành cho bạn thế nào? Bài hát nào Ngài đang hát vì bạn và cùng bạn hôm nay?
Lạy Cha Thiên Thượng, khi chúng con tiếp nhận Chúa Jêsus, Ngài vui nhận chúng con làm con của Ngài và Ngài vui mừng vì chúng con. Tạ ơn Cha vì tình yêu của Ngài.

(Estera Pirosca Escobar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.