Ca Mừng Ngợi Khen Chúa trong mọi hoàn cảnh

Cho dù cây vả không nứt lộc nữa, vườn nho ngưng ra trái, cây ô-liu bị thất mùa, ruộng đồng không sinh sản lương thực, bầy chiên bị dứt khỏi ràng, và không có bầy bò trong chuồng nữa, con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va; con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con. Ha-ba-cúc 3:17-18.

Nhiều lần dường như mọi sự việc chung quanh bạn đều đổ sập hết. Những nỗ lực bạn đầu tư có thể thất bại. Những người bạn phục vụ làm cho bạn nản lòng.

Việc thương mại hay nghề nghiệp mà bạn cố công xây dựng đã gãy đổ tàn rụi. Những thời gian như thế, mặc dù khó khăn, là cơ hội để bạn xét xem cái gì là điều thật sự quan trọng đối với bạn.

Nhà tiên tri Ha-ba-cúc đã chứng kiến cuộc đổ sập của tất cả những gì có giá trị đối với ông. Tuy nhiên qua những mất mát, thất bại, và bất mãn, ông đã có thể phân biệt rõ những gì quý giá và những gì tạm thời, trống rỗng. Ông đã đến chỗ thành thật mà nói rằng, dù cho mọi sự việc chung quanh đều thất bại, ông vẫn có thể ca ngợi Đức Chúa Trời. Nếu cây vả không ra quả trái, cây nho không ra chùm nho nào; nếu đàn gia súc không sinh sản nữa; ông vẫn có thể ca ngợi Chúa. Sự ca ngợi có thể không dễ, khi ông thấy mọi việc không đạt đến như mình mong mỏi; ông vẫn ca ngợi Chúa. Ha-ba-cúc không thể làm cho cây vả ra trái, cũng không thể kiểm soát việc sinh sản của gia súc, nhưng ông có thể kiểm soát sự đáp ứng của mình đối với Chúa. Ông chọn ca ngợi Chúa.

Mọi sự việc có đang như tan rã chung quanh bạn chăng? Bạn vẫn có thể ca ngợi Chúa. Sự ca ngợi cảm tạ Chúa của bạn không tùy thuộc vào thành công của các nỗ lực của bạn, nhưng vào bản chất của Chúa, tình thương và đức thành tín của Chúa đối với bạn. Hãy cầu xin Chúa giúp bạn lướt nhìn qua những ưu tư trong đời để hiểu lý do tại sao bạn vẫn có thể ca ngợi Chúa.
(Sưu tầm)
www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.