Tin Lời Chúa Hứa

(Thơ Thanh Hữu)

Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ thì Ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với Ta,hầu Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. (Giăng 14: 2-3)

Trên trần thế, có biết bao lời hứa,
Thật mỹ miều thật hấp dẫn hay ho.
Hứa giàu sang, hứa hạnh phúc ấm no,
Hứa quyền lực, hứa đam mê lạc thú.

Hứa thật dễ, nhưng khả năng không đủ,
Nên con người, thường thất hứa, buông xuôi.
Làm kẻ tin, thêm thất vọng bùi ngùi,
Người thất hứa, bị tổn thương danh dự.

Cảm ơn Chúa, trong tình yêu tha thứ,
Trong năng quyền, thương xót Chúa ban cho.
Trong linh ân, nguồn phước hạnh khôn dò,
Chúa đã hứa, Ngài hoàn thành viên mãn. (1)

Lời Chúa hứa, khi dân Ngài họan nạn,
Cánh tay Ngài như gà mẹ ấp yêu. (2)
Bảo vệ con khỏi nanh vuốt quạ, diều,
Luôn che chở giữa cuồng phong bão tố.

Ba thanh niên, quăng vào hồ lửa đỏ,
Chúa đi cùng, bảo vệ cả hồn thân. (3)
Đa-ni-ên, hang sư tử kinh hoàng,
Thiên sứ Chúa đã bịt mồm sư tử. (4)

Lời Chúa hứa, qua suốt dòng lịch sử,
Đã hoàn thành, đã ứng nghiệm không sai. (5)
Ta tin rằng trong hiện tại, tương lai,
Ngài hoàn tất lời tiên tri đã hứa.

Dù thế giới đang đổi thay bại hoại,
Tình yêu Ngài vẫn bất biến không phai.
Bảo vệ ta như con ngươi mắt Ngài, (6)
Luôn bồng ẵm, luôn ấp yêu thân ái.

Ngày mai đây, khi Con Trời trở lại,
Với năng quyền, uy lực trên không trung.
Cơ đốc nhân, cùng sứ thánh tương phùng, (7)
Bên Cứu Chúa, đầy vinh quang thiên thượng.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2024


(1) Giô-suê 21:45
(2) Ma-thi-ơ 23:37
(3) Đa-ni-ên 3:25
(4) Đa-ni-ên 6:22
(5) Giê-rê-mi 33:14, Lu-ca 4:21
(6) Xa-cha-ri 2:8
(7) 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.