Tiếng Yêu Thương (Xuân Trường)

Sáng tác: Mục sư David Giang Dong, 1999
Ý thơ: Võ Thị Sinh
Trình bày: Xuân Trường
Hòa âm & ghi âm tại Psalm Music Recording Studio, Sài gòn 2000 bởi mục sư David Dong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.