Tâm Linh Yên Ninh (Tiếng Hát Ngọc Liên)

Kỷ niệm ập về khi nghe lại CD này. Tạ ơn Chúa về sự kết nối của phòng thu âm Psalm Music và tiếng hát của cô Ngọc Liên (Texas) hồi năm ấy (2004). Sự đơn sơ của tấm lòng ca ngợi đã chạm đến lòng khi nghe lại kỷ niệm ngót nghét 18 năm rồi.
Soli Deo gloria (Glory to God alone)
Đệm piano: Mục sư David Dong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.