Tạo Tác Trong Nghệ Thuật

Để có được cây Guitar điện thế này thật là công phu. Ở Mỹ các sản phẩm được thực hiện bằng thủ công như thế này có giá rất mắc bởi sự sáng tạo và tỉ mỉ như thế này chiếm nhiều thời gian và công thực hiện. Chẳng hạn đối với những cây đàn Piano hiệu Steinway grand piano có giá lên đến trên $100,000 Mỹ kim vì cũng được tạo ra bằng tay chứ không dùng đến máy móc thủ công…

Điều này làm liên tưởng đến đời sống Cơ Đốc Nhân mà Chúa đã mua bằng giá rất cao bởi mạng sống Chúa Jesus Christ như sứ đồ Phao-lô đã nói trong thư 1 Cô-rinh-tô rằng “ Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình mà làm sáng danh Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 6:20). Đời sống được tái sanh là đời sống đã được tạo tác lại một lần nữa qua công việc của Đức Thánh Linh để mỗi chúng ta mang một giá trị rất lớn và rất quý trong Đức Chúa Trời, Chúa chúng ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.