Sáu Đề Tài Hội thảo Âm Nhạc Cơ Đốc 2021

SÁU ĐỀ TÀI HỘI THẢO ÂM NHẠC CƠ ĐỐC HỮU ÍCH

Quý bằng hữu thánh nhạc thân mến, tuần rồi tôi có dịp dự phần một hội thảo ở California với 6 đề tài rất ích lợi liên quan đến mục vụ âm nhạc trong Hội thánh địa phương của bạn (xem tên các đề tài bên dưới). Mời quí vị khi rảnh hãy vào link này để xem đề tài nào cần thì chọn để tham khảo.

🟢 Đề tài 1: Sử Dụng Âm Nhạc Trong Các Mục Vụ Của Hội Thánh (MS Kiều Tuấn Huệ/ HT Dòng Sông Ân Điển)

🟡 Đề tài 2: Lập Trình và Thực Hiện một Chương Trình Thờ Phượng Chúa Yêu Thích (MS Nguyễn Linh Ân – Oklahoma)

🟣 Đề tài 3: Phương Pháp Xướng Âm Cấp Tốc Không Cần Nhạc Lý (Mục sư Âm nhạc Bùi Quỳnh Giao)

🟢 Đề tài 4: Mục vụ âm nhạc cho thiếu nhi, ban nhạc& hợp xướng cho thiếu nhi (Gs Jenny Park)

🟡 Đề tài 5: Nhạc đệm ca ngợi Chúa khi thiếu người đàn (MS Phạm Thanh Duy)

🟣 Đề tài 6: Kỹ thuật One man band trong thờ phượng (MS David Đông)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.