Ta Đang Sống Trong Thời Kỳ Sau Rốt (Thơ Thanh Hữu)

TA ĐANG SỐNG TRONG THỜI KỲ SAU RỐT 

Ngài đang ngồi trên núi ô-li-ve, môn đồ tới riêng cùng Ngài, và nói rằng: Xin Chúa phán cho chúng tôi biết 

lúc nào những sự đó sẽ xảy ra? và có điềm gì chỉ về sự Chúa đến và tận thế. ( Ma-thi-ơ 24:3) 

Ta đang sống trong thời kỳ sau rốt, 

Chứng kiến nhiều biến cố ở trần gian. 

Ứng nghiệm lời Cứu Chúa đã truyền ban, 

Như dấu hiệu ngày tái lâm sẽ đến. 

Thiên nhiên đã như lên cơn bạo bệnh, 

Khi nóng bừng, khi lạnh cóng buốt da. 

Bao động đất, bao lũ lụt xảy ra, 

Bao hạn hán, bao tang thương dịch lệ. 1 

Những tiến bộ, trong các ngành công nghệ, 2 

Con người dùng tương tác với khoe khoang 

Cũng nơi đây, bao tội ác tràn lan, 

Bao triết thuyết, bao đam mê sai trật. 3 

Tâm linh người chỉ thiên về vật chất. 

Về sang giàu, về quyền lực hư không. 

Gây chiến tranh, gây chết chóc kinh hoàng, 4 

Bao tan nát, bao thương đau tiếp diễn. 

Trong bách hại, tin mừng vẫn phát triển, 

Tận thôn làng, nơi hoang dã rừng sâu. 

Qua “wifi”, lan tỏa khắp đ̣ịa cầu, 5 

Đem vô số tín nhân về với Chúa. 

Dân Do thái như đồng hồ thời đại, 

Hồi hương về 6 , trận chiến “Ha-ma-ghê-đôn” 7 

Cơn đại nan, nhiều biến cố kinh hoàng 

Đã báo trước ngày tái lâm Cứu Chúa. 

Bao khủng hoảng, bao khiếp kinh giăng bủa, 

Ta làm gì trong thời điểm khẩn trương? 

Đứng thẳng lên nhìn Cứu Chúa yêu thương, 

Nghe Ngài phán: Có ta đây đừng sợ.8 

Hãy tin cậy, trong vui mừng hớn hở, 

Rao tin lành về Cứu Chúa hồi lai. 

Ngày mai đây khi kèn thổi thiên đài, 

Bên Cứu Chúa, cùng thánh nhân đoàn tụ. 

THANH HỮU 

Tháng 10 năm 2022 

_____________________________________

1 Lu-ca 21:11 

2 Đa-ni-ên 12:4 

3 2 Ti-mô-thê 4:3-4 

4 Ma-thi-ơ 24:6-8 

5 Ma-thi-ơ 24:14 (Mác 13:10), 

6 Ê-sai 11:12 

7 Khải-huyền 16:16, 20:1-3, Khải huyền 9:16-18: 

8 Giăng 6:20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.