Suối Nguồn Yêu Thương

Trải qua  năm tháng cuộc đời con đang bước
Đã có những lần lòng con ngập đắng cay
Nắng gắt đường đời chân chừng nghe thấm mệt
Lòng quá chơ vơ giữa sa mạc đời con

Biết bao nhiêu lần con quên lời Cha hứa
“Ta là suối trong sẵn tưới mát cho con
Ta là người chăn hiền lành luôn dẫn trước
Ta ẵm trong lòng chiên nhỏ, chính là con”

Xin Cha cho con tâm đơn sơ thơ trẻ
Để con hết lòng nương tựa cánh vĩnh an
Chân con mạnh dạn dầu băng qua trũng khóc
Phong phú bình an với cuộc sống Cha ban

Đoàn Tuyết Thu ( 2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.