Lời Tạ Ơn Lúc Thu Về

Cha ơi, sắc thu sáng nay tràn trước ngõ
Làn gió thanh thanh khua mặt nước hồ trong
Hàng cây soi bóng bên hiên nhà ửng sáng
Đón ánh thu vàng bằng nắng ngập  hương yêu

Cha ơi, thu dịu dàng về họa tươi màu lá
Ơn Cha cho con qua năm tháng lướt trôi
Bàn tay nhỏ bé con không sao đếm xuể
Những phước lành từ trời Cha gửi cho con

Cha ơi, mùa thu tới nhắc con bài ca ngợi
Dâng tạ ơn Cha luôn chúc phước đời con
Cha ban yêu thương qua khung trời thơ mộng
Mùa thu tuyệt vời Cha gửi xuống nhân gian

Đoàn Tuyết Thu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.