Con Là Đất Sét

Có lúc con nghi ngờ ơn thương xót
Con nao lòng bỏ xa cách nhà Cha
Con bước đi mà lòng bao trĩu nặng
Khóc lặng thầm vì nương tựa sức riêng

Con trách than sao tay Cha xa quá
Con oán hờn đâu ánh mắt của Cha
Con qua thác qua ghềnh Cha nỡ bỏ
Ngõ đời con sao đêm tối phủ đầy

Con chợt nhớ lời thánh kinh bày tỏ
Con chỉ là đất sét nặn bởi Cha
Làm sao con thấu hiểu bao màu nhiệm
Trong tay Người bình đất hữu dụng ngay

Con xin Cha nặn nhào con trong lửa
Nung con thành bình đất thắm màu men
Thân đất sét Cha tạc thành kiệt tác
Trong nhà Cha gốm đất khác chi vàng

Đất mộc mạc lòng con dâng Cha hết
Đổ đầy lòng bình gốm phước ơn Cha
Qua đời sống con phô bày danh Thánh
Phước hạnh thay bình đất nắn bởi Cha

Đoàn Tuyết Thu
(2015)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.