Non Stop Worship cuối tuần này (thứ Bảy 27 tháng 04-2019) tại:

HTTL Báp-tít Phoenix: 5314 N 22nd Ave, Phoenix AZ 85015 lúc 7:30 PM quy tụ nhiều ban thờ phượng cùng tín hữu các Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tham dự Ca ngợi Chúa và cầu nguyện liên tục.

Thân mời quý vị xa gần tham dự,

MS David Dong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.