Lời Con Gửi Cho Cha

Cha ạ, nắng vừa lên đem ban mai tươi sáng.
Lời đầu tiên hôm nay con xin cảm ơn Cha
Ngày theo ngày Cha đổi lòng con nên mới .
Như ánh nắng trời sưởi ấm áp cả tâm con.

Cha ạ, bình an thay có Cha đi bên cạnh.
Sợi tóc con rơi Cha luôn đếm mỗi ngày.
Khi lòng con buồn nước mắt chưa kịp chảy.
Cha ôm con bảo đừng khóc nữa con ơi.

Cha ơi , con hiểu rằng ngàn lần con va vấp.
Cha xót thương con, cả những yếu mềm con.
Cha biết thân này nắn nên từ bụi đất.
Và đời con tựa bóng nắng vụt qua song.

Cha ạ, xin vực con lên khi chân quỵ ngã.
Cha ban sức thiêng tâm con vững thêm hơn.
Mỗi phút , mỗi giây đời con nào đoán được.
Nhưng lòng con tin Cha đi trước dẫn đường.

Đoàn Tuyết Thu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.