Lời chào thăm và báo tin

Quý bằng hữu yêu Nhạc thánh thân mến

Cảm tạ Chúa cho trang web www.daviddong.vn có tên miền mở rộng www.daviddong.net phục vụ cộng đồng Tin Lành người Việt trên toàn thế giới trong 10 năm qua (2008-2018) với hơn 25,000,000 (hai mươi lăm) triệu lượt viếng thăm và tải các tài liệu, mp3, sheet music tham khảo. Trân trọng tấm lòng yêu mến và ủng hộ mục vụ thánh nhạc David Dong & Psalm Music, đầu năm 2019 này tôi dời ngôi nhà cũ sang nhà mới với tên miền mới (.org) www.daviddong.org quý bạn vẫn có thể truy cập bằng hai tên miền cũ hoặc tên miền mới (.org) Mục đích của việc này để giúp mọi người truy cập, nghe nhạc và tải các tài liệu yêu thích từ các thiết bị smart phone, ipad, tablet… mà 10 năm trước đây các trang web chưa thể hỗ trợ. Cảm ơn Đức Chúa Trời Đấng ban sự tri thức cho loài người càng hơn để dùng công nghệ internet hỗ trợ cho sự mở mang nước Chúa.

Mục sư David Dong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.