Không Rập Khuôn, Hãy Biến Hóa

KHÔNG RẬP KHUÔN, HÃY BIẾN HÓA

(Thơ Thanh Hữu)

Đừng khuôn rập theo đời nầy, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình, để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. (Rô-ma 12:2).

Ta đang sống trong thời kỳ sau rốt,
Nhiều mẫu hình, nhiều khuôn rập trần gian.

Bao công trình, phát minh mới ngập tràn,

Từ khoa học, đến viễn thông, kinh tế.

Khuôn mẫu mới, dễ làm ta tách tẻ,

Vào thế trần, vào dục vọng đam mê.

Vào giàu sang, vào chức tước cận kề,

Vào danh tiếng, vào vui chơi hiện đại.

Phao lô khuyên, chúng ta nên dừng lại,

Trao tâm hồn, vào tay Chúa Thánh Linh.

Để quyền năng, Chúa thay đổi tầm nhìn,

Để tâm trí ta được Ngài đổi mới.1

Thân sâu bọ, cần có lần biến đổi,2
Để tạo thành một cánh bướm tung bay.

Mãi đam mê, tranh chấp thế gian nầy.

Thì sâu bọ, vẫn côn trùng mãi mãi.

Khuôn đời nầy, chỉ văn minh, bại hoại,

Trong thế trần, chỉ vật chất tiện nghi.

Theo thời gian thế giới sẽ qua đi,

Bao sang trọng, sẽ trở về bụi đất.3

Hãy biến đổi, theo tầm nhìn chân thật,
Một tầm nhìn có giá trị dài lâu.
Của vinh quang, của thánh khiết nhiệm mầu,

Trong Chúa sống, đầy quyền uy đắc thắng.4

Con đứng dậy, xin cúi đầu yên lặng,

Linh Thánh Ngài, xin soi xét tâm can.

Phút giây nào còn sống trên trần gian,

Luôn biến đổi, theo tầm nhìn chân Chúa.

THANH HỮU

Tháng 4 năm 2023

___________________

1 Rô-ma 12:2
2 Ê-sai 41:14
3 Thi-thiên 146:4
4 2 Cô-rinh-tô 2:14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.