Hội thảo chuyên đề về âm nhạc và thờ phượng tại California

Xin các bạn trong ban worship cầu nguyện để Chúa ban ơn cho tôi trong chương trình hội thảo về âm nhạc và thờ phượng quy tụ các diễn giả về âm nhạc và thờ phượng tại Cali vào hai ngày Thứ Sáu 10 và Thứ Bảy 11 tháng 12.

Chương trình hội thảo rất hữu ích cho các mục vụ liên quan đến thờ phượng trong Hội thánh. (Có livestream) xin xem thông tin trong poster.

Thứ Sáu 10 và Thứ Bảy 11 tháng 12

  • Bắt đầu 9AM sáng Cali (PST) là 12PM Miền Đông (EDT); Arizona là 10AM (MST)
  • Giờ Việt Nam là 0:00 giờ sáng thứ Bảy 11.

Chương trình sẽ được livestream trên facebook của David Giang Dong và kênh youtube David Dong

MS Giang-Đông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.