Đừng Sợ Chi

(Thơ Thanh Hữu)

Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành,
sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân; (Lu-ca 2:10)

Ta đang sống, trong thời kỳ sau rốt,
Nhiều nan đề, khủng hoảng khắp năm châu.
Bao thiên tai, dịch lệ khắp địa cầu,
Bao rối loạn, bao chiến tranh tàn khốc.

Giữa xã hội, đầy gian tham ác độc,
Đầy mưu đồ, đầy thù ghét cạnh tranh.
Dễ sa cơ, bị lừa đảo, dỗ dành,
Làm nguy hại. Khiến ta thường lo sợ.

Giáng sinh đến, lời thiên thần nhắc nhở,
Đừng sợ chi, hãy đón nhận tin mừng. (1)
Rằng Con Trời vinh hiển đã giáng sinh,
Đem hy vọng, đem bình an khắp đất.

Đừng sợ chi, Đấng quyền năng chân thật,
Nắm uy quyền cả hoàn vũ càn khôn. (2)
Đến bên ta, muốn cứu rỗi thân hồn,
Muốn bảo vệ, muốn ấp yêu chăm sóc.

Đừng sợ chi, Chúa đếm từng sợi tóc, (3)
Ở trên đầu, và chăm sóc ngày đêm.
Đừng sợ chi, Chúa chú ý gọi tên,
Bảo vệ ta, như con ngươi mắt Chúa. (4)

Đừng sợ chi, trong tình yêu muôn thủa,
Chúa đồng hành, cùng cất bước bên ta. (5)
Giữa bão giông, hay xuân thắm trời hoa,
Được an ủi trong quyền uy đắc thắng.

Đừng sợ chi, phần thưởng Chúa ban tặng,
Trong đời nầy và cả cõi lai sinh.
Sẽ cùng Chúa cai trị trên hành tinh, (6)
Trong vinh hiển cả ngàn năm mầu nhiệm.

THANH HỮU
Tháng 12 năm 2023


(1) Lu-ca 2:10 -11
(2) Ma-thi-ơ 28:18
(3) Lu-ca 12:7
(4) Xa-cha-ri 2:8
(5) Giô-suê 1:9
(6) Khải-huyền 2:26-27

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.