LỜI ĐÃ THÀNH NGƯỜI (Trần Thanh Quân)

LỜI ĐÀ THÀNH NGƯỜI (2015)
(Thơ: Nghiêm Văn Hợp | Phổ nhạc: David Dong)

Tiếng ai ru trầm bổng xa vời,
Hạt sương khuya đón Người vào đời.
Đêm chưa tan lối mòn cô quạnh,
Vẳng đâu đây câu hát chơi vơi.

Thế gian chìm trong cơn mê dài,
Tìm không ra lối thoát miệt mài.
Nhìn chung quanh chỉ là vô vọng,
Nỗi u sầu nặng chĩu đôi vai.

Người hạ sinh trong hang tăm tối,
Các từng trời dường như mở lối
Sao đưa đường dẫn khách phương xa
Mang niềm tin cho người mong đợi

Trong bóng đen kìa ánh sáng trời,
Nhè nhẹ thanh âm tiếng gọi mời
Không còn những đêm dài thao thức,
Vì hôm nay Lời đã thành Người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.