Kỷ Nguyên An Bình (Thái Bảo Trâm)

KỶ NGUYÊN AN BÌNH

Sáng tác: MS David Giang Đông 2023

Trình bày: Thái Bảo Trâm

Hoà âm & Mix tại Psalm Music Recording Studio Arizona bởi David Dong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.