Chương Trình Âm Nhạc Đặc Biệt Mừng Chúa Giáng Sinh 2021 Tại Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, California 12/12.

Kính mời quý vị tham dự đêm Nhạc “GIÁNG SINH BÊN NHAU” lúc 7 giờ tối Chúa Nhật ngày 12 tháng 12, 2021 tại Hội Thánh Trưởng Nhiệm Garden Grove, CA. Hoa Kỳ.

Chương trình có sự tham gia của ban nhạc các mục sư (đang quản nhiệm các Hội thánh tại Mỹ), các ca sĩ: Bích Vân & Sean Buhr, Thanh Vân, David Thiên Ân, Pianist Pru Hungate; Nhóm Ca Múa Nhạc cùng GsJenny Park.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.