Chúa Đang Điều Khiển Mọi Sự

(Thơ Thanh Hữu)

Đức Chúa Trời khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rôma 8:28

Có những lúc, giữa biết bao biến cố,
Làm khinh hoàng, sợ hãi cả nhân gian.
Làm chuyển rung, cả trời đất kinh hoàng,
Ta lầm tưởng, do ngẫu nhiên tai nạn. 

Chúa điều khiển, cả đất trời vô hạn,
Làm cuồng phong, biển đảo núi vang rền
Làm hồ thu, soi bóng ánh trăng lên,
Làm hoa nở, khiến chim bay, bướm lượn. 

Chúa đã khiến, thác nước trời vô lượng,
Bốn mươi ngày tuôn đỗ vào trần gian.[i]
Để tạo ra Đại-hồng-thuỷ kinh hoàng,
Để hủy diệt cả nhân sinh thế giới. 

Chúa rẽ nước, Hồng-Hải  sâu vời vợi, 
Để dân Ngài làm xa lộ đi qua. [ii]
Chúa khiến núi, Si-nai lửa sáng lòa, [iii]
Để bày tỏ Đấng quyền uy vinh hiển. 

Chúa bảo vệ, mỗi cánh chim bay lượn,[iv]
Mỗi bông hồng, nở rộ buổi bình minh.
Chúa đếm tóc, trên đầu mỗi chúng sinh,[v]
Nhận biết rõ, mọi lời ta chưa nói.[vi] 

Chúa điều khiển mọi sinh tồn nhân loại,
Mọi đế quyền, mọi vương quốc  trần gian.[vii]
Mọi chiến tranh, mọi hưng thịnh, suy tàn,
Mọi biến cố, mọi thiên tai lớn nhỏ. 

Tình yêu Chúa, đã luôn luôn bày tỏ,
Trong linh trình bảo vệ Cơ-đốc nhân.
Giữa phong ba, giữa trắc trở đường trần,
Cho đến lúc hoàn thành xong mục đích. 

Thời sau rốt, trần gian đầy thù nghịch,
Của bạo quyền của ác quỷ tà linh.
Chúa Đại Năng đang điều khiển hành tinh,
Ngài đắc thắng, toàn thế gian, vũ trụ.[viii] 

Thanh Hữu
Tháng 4 năm 2023 


[i] Sáng-thế Ký 7:12 

[ii]   Xuất Ê-díp-tô Ký 14:21-22  

[iii]  Xuất Ê-díp-tô Ký 19:18   

[iv] Ma-thi-ơ 10:29 

[v] Lu-ca 12:7 

[vi] Thi-thiên 139:4 

[vii] Châm Ngôn 21:1) 

[viii] Giăng 16:33 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.