Trong Tay Chúa

TRONG TAY CHÚA
(Thơ Thanh Hữu)

Nầy, ta đã ghi khắc tên ngươi trong lòng bàn tay ta.” (Ê-sai 49:16)

Tay Thiên Chúa, thật lớn lao mầu nhiệm,
Đầy năng quyền, đầy uy lực khôn ngoan.
Tay tạo nên cả vũ trụ thiên đàng, (1)
Cùng trái đất với nhân gian trần thế. (2)

Tay Thiên Chúa, thật mênh mông trời bể,
Đang vận hành lịch sử khắp năm châu.
Từ khởi nguyên, đến tận thế, đời sau,
Đều tuân phục theo qui trình Chúa định. (3)

Tay Cứu Chúa, với tình yêu tuyệt đỉnh,
Mang thập hình, chịu đinh đóng đau thương.
Đem con ra khỏi tội lỗi tai ương,
Tạo cơ hội làm công dân nước Chúa.

Tay thiên Chúa, lòng yêu thương muôn thủa,
Đã khắc hình in bóng thân hồn con. (4)
Trong xót thương, muốn gần gũi bảo tồn,
Để nhìn ngắm, để ấp yêu an ủi.

Trong linh trình đầy bão giông cát bụi,
Tay của Ngài dep sóng gió cuồng phong. (5)
Ban bình an, đem vui thỏa ngập lòng,
Con lớn tiếng dâng lên lời cảm tạ.

Khi đau ốm, khi u sầu buồn bã,
Khi nản lòng, khi nước mắt tràn mi.
Tay Chúa lau bao bao giọt lệ sầu bi, (6)
Lòng an ủi, trong tin yêu hy vọng.

Khi thế giới đầy rối ren xao động,
Bao nan đề, bao thử thách phủ vây.
Ngài ẵm con thật chặt trong tay Ngài, (7)
Bao sơ hãi, bao kinh hoàng tan biến.

Tay của Chúa vẫn còn đang thể hiện,
Trong đời nầy, trong hiện tại, tương lai.
Dẫn đắt con, trên thiên lộ đường dài,
Luôn trung tín cho đến khi gặp Chúa.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2023


(1) Thi-thiên 8:3
(2) Thi-thiên 102:25
(3) Châm-ngôn 21:1
(4) Ê-sai 49:16
(5) Mác 4:39
(6) Thi-thiên 116:8, Khải-huyền 7:17
(7) Ê-sai 46:4

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.