Tìm lại lưỡi rìu

Dụng cụ cần lắm người ơi,

Giúp ta thực hiện việc đời thành công.

Gia đình, kỹ nghệ, viễn thông,

Dụng cụ thể hiện ở trong mọi ngành.

Chiếc rìu dùng đốn cây xanh,

Kéo, liềm đế cắt lúa tranh ruộng vườn.

Máy bay, du lịch, giao thương.

“Google map” để biết đường lái xe…

Học trò của Ê-li-sê,

Dùng rìu đốn gỗ sơn khê làm nhà, 

Lưỡi rìu sút cán rớt ra,

Chìm vào đáy nước. Kêu la cùng thầy.  

Chặt một cành nhánh thả ngay,

Tại nơi rìu đã rơi bay xuống hồ.

Kỳ diệu kinh ngạc biết bao,

Lưỡi rìu lại nổi, được trao lại trò.  

Khả năng, ân tứ Chúa cho, 

Là chiếc rìu quí Chúa trao cho mình.

Trong quyền năng Chúa Thánh Linh,

Cố giữ nhạy bén thuộc linh mỗi ngày. 

Hãy để Linh Chúa cầm tay,

Đừng rời, đừng để chuyển lay xa mình.

Đừng làm buồn Chúa Thánh Linh,  

Để Ngài đau xót lặng thinh tách rời.

Chèo thuyền ngược gió biển khơi,

Căng buồm để Chúa thổi hơi Linh vào .  

Lướt sóng, nhìn ngắm trăng sao,

Mặc cho bọt nước nhấp nhô quanh mình.

Đời ta từng bước linh trình,

Thỏa vui mãn nguyện, tôn vinh Ngôi Lời.

THANH HỮU

Tháng 11 năm 2019

Một người khi đốn cây, lưỡi rìu bị sút khỏi cán và văng xuống nước. Người của Đức Chúa Trời … chặt một nhánh cây, phóng nó xuống chỗ ấy, lưỡi rìu bằng sắt liền nổi lên. ..Người ấy liền vói tay ra nắm lấy lưỡi rìu.(II Các Vua 6:5-7)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.