Thời Điểm Của Chúa

“Vì con phải chờ đúng thời điểm khải tượng mới ứng nghiệm, nó hối hả chạy đến giai đoạn cuối, nó sẽ thành hiện thực. Nếu nó dường như chậm trễ, con hãy trông chờ nó, vì khải tượng chắc chắn sẽ thực hiện, không nấn ná, chần chờ” (Ha-ba-cúc 2:3 – BDM)

Đời ngắn ngủi, nhiều khi ta vội vả,
Muốn nhìn xem, một kết quả tức thì.
Cây mới trồng, mới cấy, mới thực thi,
Mong hái gặt, mùa bội thu trái ngọt.

Nhìn đường đời, nhiều chông gai, cây độc,
Ta nhủ lòng: sao Chúa để quá lâu.
Sao Ngài không chặt đứt nó thật mau,
Khỏi vướng bận cho bao người tiến bước?

Con đồng cảm, Ha-ba-cúc thời trước,
Nơi vọng canh, đã đối nại khẩn cầu. (1)
Sao người lành, bị bách hại đớn đau?
Sao kẻ ác lại hanh thông phè phỡn?

Ý muốn Chúa thật cao sâu, rộng lớn,
Chương trình Ngài thật vi diệu uyên thâm.
Đến thời điểm, kẻ ác gặt lỗi lầm, (2)
Người bất nghĩa nhận tiền công bất hạnh.

Xin cho con, đặt niềm tin vững mạnh,
Vào chương trình, vào thời điểm Chúa Cha. (3)
Vào công minh, kế hoạch Chúa tỏ ra,
Con kiên nhẫn thấy quyền năng đắc thắng.

Môi se đã, tám mươi năm yên lặng,
Để chờ ngày thấy ánh lửa bùng lên.
Đợi thời điểm Chúa chính thức gọi tên, (4)
Phục vụ Chúa, thành vĩ nhân thế giới.

Cây cổ thụ, cần trăm năm chờ đợi,
Cây nấm thường, chỉ tăng trưởng qua đêm.
Cổ thụ hơn những cây nấm yếu mềm,
Có giá trị, nhờ nắng mưa thử thách.

Ta tin tưởng vào tình yêu, kế hoạch,
Ngài sẵn dành cho những kẻ tín trung.
Ngày mai đây đến thời điểm tương phùng,
Ta mãn nguyện trong vinh quang mầu nhiệm.

THANH HỮU
Tháng 2 năm 2024


(1) Ha-ba-cúc 2:1
(2) Ha-ba-cúc 2:3
(3) Giăng 7: 6
(4) Xuất Ê-díp-tô Ký 3:2

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.