Thay Đổi và Y Nguyên

THAY ĐỔI VÀ Y NGUYÊN
(Thơ Thanh Hữu)

“Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13: 8 . Nhưng Chúa không bao giờ thay đổi, các năm tháng Chúa không hề chấm dứt.(Thi Thiên 102:27) BPT

Trần gian có lắm đổi thay,
Có nhiều biến chuyển khó ai suy lường.
Công nghệ thay đổi nhanh hơn,
Máy bay, tàu lặn, cell phone đổi đời.

Thay cũ, đổi mới mọi nơi,
Nhà, xe, máy tính, chuyển dời công ty.
Việc làm, địa vị chuyển di,
Khi làm giám đốc, lúc thì nhân viên.

Kinh tế thay đổi liên miên,
Lạm phát, giảm phát nối liền khắp nơi.
Chiến tranh, xã hội rã rời,
Thiên tai bão lụt tả tơi địa cầu…

Tình yêu Thiên Chúa dài lâu,
Mãi luôn cố định thâm sâu vô ngần.
Quyền năng, uy lực tuyệt luân,
Tốt lành, tron vẹn mãi luôn không dời.

Bởi ân sủng Chúa tuyệt vời, (1)
Cứu ta từ chỗ biến dời đổi thay.
Vào trong cứu rỗi của Ngài,
Hưởng nguồn phước hạnh quyền oai muôn đời.

Cơ Đốc nhân ở mọi nơi,
Đức tin neo chặt trong Lời Ngài luôn. (2)
Dù bao biến chuyển tràn tuôn,
Luôn đứng vững chắc trong nguồn phước ân.

Chúa là đá tảng vững an, (3)
Là đồn lũy giữ thân hồn cho ta.
Hải đăng tỏa sáng chói lòa,
Giúp ta định hướng trải qua bão bùng.

Chúa là bạn hữu, ân nhân,
Giáo sư dạy dỗ tuyệt luân trong đời. (4)
Là Vua vũ trụ muôn nơi, (5)
Cầm quyền tể trị đời đời y nguyên.

Thanh Hữu
Tháng 10 năm 2023

  1. Ê-phê-sô 2:8
  2. Ê-phê-sô 6:17
  3. 1 Phi-e-rơ 2:4
  4. Giăng 3:2
  5. Khải-huyền 19:16

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.