Tạ ơn Cha (Tina Huynh)

Sáng tác & Hòa âm: Mục sư David Dong 2014

[Chương trình lễ trao giải Ca khúc muôn đời 2016 của Hướng Đi TV tại thánh đường HT Orange, Cali)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.