Sử Dụng Thời Giờ Chúa Cho (Thơ Thanh Hữu)

Xử Dụng Thời Gian Chúa Cho 

“Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” (Ê-phê-sô 5:16) 

Thời gian năm cũ hết rồi, 

Năm mới sắp đến tuổi đời còn đây. 

Chu kỳ năm tháng chuyển xoay, 

Nào ai biết chắc ngày mai thế nào? 

Đức tin vào Chúa trên cao, 

Bước đi trên đất biết bao đổi dời. 

Thiên tai, bão tuyết khắp nơi, 

Chiến tranh, dịch lệ đầy vơi chưa tàn. 

Lòng người lo lắng hoang mang, 

Bất công, tội ác tràn lan quanh mình. 

Ta được Chúa cứu hồn linh, 

Nắm chặt lời hứa linh trình vững an. 

Chúa cho ta một thời gian, 

Đầu tư mục đích mở mang nước trời. 

Đừng nên lãng phí bỏ rơi, 

Vào trong tham vọng, vui chơi thế trần. 

Đừng nên theo đuổi phù vân, 

Tranh nhau chức tước, chia phân chức quyền. 

Đừng dùng “youtube” tuyên truyền, 

Làm ô danh Chúa, làm phiền tín nhân. 

Nếu đêm nay Chúa ân cần: 

Hồn con đòi lại, oán ân ích gì? 1 

Mánh mung, ngay thật Chúa ghi 

Gặp Ngài đứng thẳng, hay quỳ ăn năn? 

Gieo gì, gặt nấy công bằng 2 , 

Kết quả xứng đáng việc hằng gây ra. 3 

Có thể che mắt người ta, 

Làm sao che mắt Chúa Cha năng quyền? 4 

Ai ơi, lời Chúa dạy khuyên, 

Đừng theo mưu ác ý riêng của đời. 

Nhìn lên mây trắng bay trôi, 

Mừng hay hổ thẹn Con Trời tái lâm? 

THANH HỮU 

Cuối tháng 12 năm 2022 

_________________________

1 Lu-ca 12:20 

2 Ga-la-ti 6:7 

3 Rô-ma 2:6 

4 1 Sa-mu-ên 16:7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.