Phần Thưởng (thơ Thanh Hữu)

“Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.” (2 Ti-mô-thê 4:8)

Bạn từng xem giải “Oscar”,

Lễ nhận phần thưởng tài hoa phim màu,
Bao nhiêu điện ảnh năm châu,

Được ban giám khảo chọn bầu thưởng công.

Giải Oscar, niềm ước mong,

Bao nhiêu tài tử đều trông giải nầy.

Giải được vinh dự trao tay,

Cho ai thực hiện phim hay cho đời.

Rồi đây tòa án trên trời,

Chúa Giê-xu thưởng cho người góp công. [i]

Vào vương quốc Chúa đáng tôn,

Cho ai trung tín ở trong cuộc trần. [ii]

Thế gian như một phim trường,

Mỗi người diễn xuất đoạn đường trải qua.

Có khi sóng gió phong ba,

Có khi tĩnh lặng, bông hoa ngập đường.

Có khi hoạn nạn tai ương,

Có khi áp bức, tứ phương ngập đầu.

Có khi thịnh vượng sang giàu,

Có khi nghèo thiếu, buồn rầu cô đơn.

Ta tin cậy Chúa nhiều hơn?

Hay ta oán trách, tủi hờn rút lui?

Cuộc đời mưa nắng, ngược xuôi,

Phim hình thu lại, để rồi thưởng công.[iii]

Chúa xét trung tín, thật lòng,

Không xét thành tích ở trong đời nầy. [iv]

Mão triều trao đến tận tay,

Cho kẻ tin cậy nơi Ngài tận trung.

Vui lên lễ hội tương phùng,

Cùng muôn sứ thánh vang lừng ngợi khen.[v]

Giê-xu tôn quí toàn năng,

Ngôi Ngài tồn tại vĩnh hằng muôn thu.[vi]

THANH HỮU

Tháng 8 năm 2023

[i] Ma-thi-ơ 16:27

[ii] 1 Cô-rinh-tô 3:8

[iii]Khải-huyền 2:10

[iv] Truyền-đạo 2:16, 21

[v] Khải-huyền 5:12

[vi]Hê-bơ-rơ 1:8

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.