Nói Với Con

NÓI VỚI CON

Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy,
vì đã biết con đã học những điều đó với ai, vì từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jê-sus Christ. (II.Timôthê 3: 14, 15)

Cha vẫn biết, thế hệ con rất khác,
Khác môi trường, nếp sống thời đại cha.
Nhiều đổi thay, nhiều biến cố xảy ra,
Trong xã hội, trong chính trường, hội thánh.

Phát minh mới, xưa nay khó so sánh,
Bao công trình, bao tiện ích cầm tay.
Mạng viễn liên, “internet” thời nay.
Cho ta thấy, biển mênh mông kiến thức.

Hiểu biết đó, dễ làm con ngờ vực,
Dễ tôn sùng những tiến bộ văn minh.
Dễ nghi ngờ, dễ đánh mất niềm tin,
Từ lời Chúa khi con còn niên thiếu.

Con bất mãn, nhìn trần gian thấu hiểu,
Thấy bao người đạo đức giả xung quanh.,
Tham chức vị, đầy giả dối, gian manh,
Trong giáo hội và bên ngoài vô kể.

Con nản chí, không còn muốn đi lễ,
Muốn tách rời xa lánh chốn thờ tôn.
Muốn yên tâm, muốn thanh thản tâm hồn.
Khỏi vướng bận, khỏi ưu tư mệt trí.

Không, con ơi, hãy bình tâm suy nghĩ,
Đừng nhìn người, đừng chú ý trần gian.
Chỉ nhìn xem tình yêu lớn Chúa ban, 1
Để cảm tạ, để biết ơn Cứu Chúa.

Dù quanh con bao bạn bè sa ngã,
Vì ma quyền, vì sàng sảy sa tan.2
Hãy quyết tâm, luôn tin cậy hân hoan,
Linh Thánh Chúa dìu chân con bước tới.3

Hãy vững chí, đặt niềm tin trông đợi,
Vào năng quyền vào phép lạ Ngài ban. 4
Con bước đi trong đắc thắng vững vàng,
Cho đến lúc nghe kèn vang Chúa đến.

THANH HỮU
Tháng 1 năm 2023
_________________________________

1 Hê-bơ-rơ 12:2-3
2 Lu-ca 22:31-32, Rô-ma 16:20
3 Giăng 16:13
4 Ê-phê-sô 3:20

www.hoithanhvuonnhoaz.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.