Nói Với Con (Thơ Thanh Hữu)

Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần. (Ma-thi-ơ 24:12 )

Con đang sống trong thời đại sau rốt, 1
Thời đại nhiều biến chuyển và đổi thay.
Nhiều phát minh, nhiều ứng dụng mỗi ngày,
Nhiều tin tức, nhiều luận đề, triết thuyết..

Con đang sống, nền văn minh vật chất,
Hảnh diện về internet, không gian.
Mạng không dây, về tiền ảo, ngân hàng,
Về tàu lặn, về phi cơ tự lái.

Thế hệ con, cha còn nhiều e ngại ,
Về cuộc đời, về cứu rỗi miềm tin.
Thế hệ con, nhiều người trẻ chăm nhìn,
Về vật chất, về vui chơi, mới lạ.

Nhìn hội thánh, ngày nay thật buồn bã,
Nhiều nhà thờ vắng bóng những thanh niên. 2
Ban ngợi khen chỉ toàn những trung niên,
Và cử tọa phần nhiều là bô lão!

Cha nhắn nhủ: con ơi đừng từ bỏ,
Một Tin Mừng quí báu vượt thời gian.
Ơn thứ tha, giá trị hơn bạc vàng,
Trong ân điển, trong quyền năng vô đối.

Xin cố giữ, con ơi, đừng đánh đổi,
Đam mê đời bằng sự sống vinh quang.
Cả thế gian sẽ đến lúc suy tàn,
Và tất cả sẽ để dành cho lửa. 3

Hãy nắm chặt, lời Thánh Kinh Chúa hứa,
Hãy khiêm nhường, cậy Linh Thánh bước đi.
Con an vui, thạnh vượng chẳng thiếu gì,
Trong tay Chúa, nguồn phước ân bất tận.

Ngày nào đó, khi Con Trời trở lại,
Chúng ta cùng muôn dân thánh cất lên. 4
Giữa trời xanh, mây trắng nhạc vang rền,
Ta mãn nguyện trong vinh quang huyền nhiệm.

THANH HỮU
Tháng 8 năm 2019

1. 2 Ti-mô-thê 3:1
2. Ma-thi-ơ 24:12
3. 2 Phi-e-rơ 3:7
4. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.