Người Đã Cho Tôi

NGƯỜI ĐÃ CHO TÔI
(Thơ: Thanh Hữu)

Ngài đã không tiếc Con Ngài nhưng đã hi sinh Con ấy vì chúng ta. Cho nên Ngài cũng sẽ cho chúng ta mọi điều cùng với Con Ngài. ( Rô-ma 8:32)

Để chuẩn bị đem tôi vào thế giới,
Từ sơ khai, NGƯỜI sáng tạo bầu trời.
Bởi Lời NGƯỜI, ánh sáng tỏa muôn nơi, [i]
Đem nước mát, đem mây trời xanh biếc.

NGƯỜI cho tôi, ánh trăng soi nhật nguyệt,
Cho mặt trời, cho thiên thể, thiên ngân.[ii]
Cho đại dương, mênh mông nước trong ngần,
Cho lục địa, bao núi non hùng vĩ.

NGƯỜI cho tôi, rừng cỏ cây tuyệt mỹ,
Đầy sắc màu, đầy hoa lá nên thơ.
Với không gian, chim bay lượn trời mơ,
Với sông nước, đầy cá tôm bơi lội.[iii]

NGƯỜI cho tôi, bao thú rừng đủ loại,
Bao gia cầm, gia súc sống gần nhau. [iv]
NGƯỜI dành sẵn, bao cây trái hoa màu,
Đầy bổ dưỡng, với hương thơm đẹp mắt.

NGƯỜI tạo tôi, với thân hình bụi đất,
Hà Linh Ngài, ban sự sống trong tôi. [v]
Ban tình yêu, ban cuộc sống, nụ cười,
Ban mục đích, ban linh ân hy vọng.

Vào thế giới với đất trời cao rộng,
Nghĩ những điều, NGƯỜI dành sẵn cho tôi.
Ôi tình yêu, sự cứu rỗi tuyệt vời, [vi]
Xin cảm tạ, biết ơn NGƯỜI vô hạn.

Ôi vĩ đại, lòng xót thương ngàn vạn,
NGƯỜI đành lòng, chịu chết thế thay tôi.
Nâng tôi lên từ hư mất đời đời,
Nhận cơ nghiệp, vinh quang trời vô lượng.[vii]

Xin ngẩng mặt, xin đưa tay thờ phượng
Xin hát mừng, xin chúc tụng ngợi khen [viii]
Xin tung hô, ca ngợi Đấng Vĩnh Hằng
Nguyện vinh hiển, quyền năng Ngài vô tận.

THANH HỮU
Tháng 5 năm 2023

[i] Sáng 1:3 -5, Giăng 1:3

[ii] Sáng 1:14 -19

[iii] Sáng 1:20 -23.

[iv] Sáng 1:24 -25

[v] Sáng-thế Ký 2:7

[vi] Công-vụ các Sứ-đồ 4:12

[vii] Ê-phê-sô 1:11

[viii] Thi-thiên 146:2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.