Mầu Nhiệm Giáng Sinh (Thơ Thanh Hữu)

MẦU NHIỆM GIÁNG SINH 

Lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác, chưa từng phát lộ cho con cái loài người, 

mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài (Ê-phê-sô 3. 4-5) 

Chúa giáng thế, một nhiệm mầu to lớn,
Mà nhân gian khó hiểu rõ qui trình.
Làm thế nào, Đấng sáng tạo nhân sinh,
Đã biến thể thành hài nhi yếu đuối? [i] 

Mầu nhiêm quá! Đấng quyền năng vạn đợi,
Tạo muôn loài và vũ trụ mênh mông.
Chịu nằm trong một máng cỏ đêm đông,
Đầy hôi hám, bên chuồng chiên hèn hạ. 

Thật mầu nhiệm! Đấng oai nghi cao cả,
Đáng ngợi khen, vinh hiển đến đời đời.
Mang kiếp người đầy nhục nhã chơi vơi, [ii]
Trong giới hạn của tháng năm tuổi tác? 

Ôi mầu nhiêm, Đấng công minh thánh khiết,
Đầy vinh quang, tôn ngợi chốn thiên thành.
Lại giáng trần với nhân loại hôi tanh,
Đầy tội lỗi, đầy gian tham kiêu ngạo. 

Chúa sự sống, nguồn linh ân tuyệt hảo,
Từ khởi nguyên đến tận cõi đời đời.
Chịu giáng trần và chịu chết thay tôi,
Ngài sống lại. Ban cho ta sự sống.[iii] 

Ôi ân điển, tình yêu quá sâu rộng,
Nhân từ Ngài hơn cả những đại dương.
Lòng xót thương cao hơn cả thiên đường,
Để cứu vớt, đem ta về thiên quốc. 

Ta tin Chúa, nhận tình yêu cứu chuộc,
Quí hơn vàng, hơn báu vật trần gian.
Hơn công danh, hơn chức tước, giàu sang,
Để nhận lãnh cơ nghiệp Trời vinh hiển  

Xin cảm tạ, lòng yêu thương bất biến,
Xin cúi đầu, xin chúc tụng ngợi khen.
Đêm giáng sinh giữa hoa, nhạc, ánh đèn,
Con ca ngợi với lệ tràn đôi mắt.  THANH HỮU
Tháng 12 năm 2022


[i] Ê-sai 9:5 

[ii] Ê-sai 53:3 

[iii] 1 Cô-rinh-tô 15:3-4 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.