Lời ca ngợi trong bình minh

Con tạ ơn Cha nắng ngoài kia vừa sớm
Mang bình minh ngày nữa đến cho đời
Mang cho con tin yêu và sức mới
Mang tình Cha ban nhân thế muôn nơi
Con ngắm nắng mai nghe lòng tràn ấm áp
Hôm qua qua rồi tan biến mọi buồn lo
Ngày nữa Cha cho tình yêu con hiện có
Như nhắc nhớ con Cha chăm sóc quan phòng
Xin khắc ghi tâm con lời Người hôm sớm
Bình an đón ngày tươi sáng với lời Cha
Mỗi buổi sớm mai thì luôn luôn mới lại
Và thành tín Ngài còn mãi mãi đời con
           (Đoàn Tuyết Thu . 2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.