Hương Nhạc Sao Mơ (Huỳnh Tố Hà)

HƯƠNG NHẠC SAO MƠ
Sáng tác: Lưu Văn Hồng
Trình bày: Tố Hà
Hòa âm: Mục sư David Dong
Ghi âm tại Psalm Music Recording Studio, Sài Gòn 2001.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.